Veilig zaken doen

Easymatch voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400- 1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Het register kunt u op de website van de Stichting Normering Arbeid raadplegen en hier kunt u onze verklaring downloaden. Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met vermelding in het register. Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats.

Easymatch is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). In opdracht van de ABU controleert Stichting VRO twee keer per jaar of Easymatch aan alle eisen voldoet om het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) te mogen voeren.

Op deze pagina kunt u de CAO voor Uitzendkrachten en de Gedragsregels waar ABU-leden zich aan moeten houden downloaden.

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord