Vakantiekrachten onder de WWZ: ken de nieuwe regels

Vakantiekrachten onder de WWZ: Ken de nieuwe regels!

Wilt u de gaten dichten in uw personeelsbestand tijdens de vakantieperiode, dan overweegt u wellicht vakantiekrachten (tijdelijk personeel) in te zetten. Kies voor de meest passende vorm. Die keuze is per 1 juli 2015 (invoering Wet werk en zekerheid) extra belangrijk. Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om vakantiekrachten voor zich te laten werken. Daarbij moet u aansluiten aan de geldende cao. Belangrijk is dat de arbeidsrelatie in ieder geval schriftelijk wordt vastgelegd en dat de werkgever op de hoogte is van de risico‘s voor en voordelen van de gekozen vorm. U kunt een vakantiekracht zelf in dienst nemen of aantrekken via een uitzendorganisatie.

Let op
Voor vakantiekrachten gelden dezelfde regels als voor uw reguliere werknemers.

Zelf in dienst nemen
U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1. Voorovereenkomst
Bij een voorovereenkomst is er nog geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarvan is pas sprake als de werknemer gehoor aan de oproep geeft. Per oproep sluit u een tijdelijk contract, ook als er sprake is van slechts een dag werk. Als deze oproepen elkaar - steeds binnen een periode van niet langer dan zes maanden (was drie maanden) - opvolgen, dan geldt de vierde oproep als een contract voor onbepaalde tijd. En daarmee ontstaat dus een vast dienstverband.
Tip
Als de vakantiekracht jonger dan 18 jaar en werkt hij gemiddeld minder dan 12 uur per week, dan kunt u met deze vakantiewerkers per 1 juli 2015 onbeperkt tijdelijke arbeidscontracten sluiten.

2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
U heeft de volgende keuzes:

1. Contract met een gegarandeerd aantal uren.
Neem een definitieve einddatum in het contract op. Houd er rekening mee dat de vakantiekracht met dit arbeidscontract recht heeft op doorbetaling van het loon bij ziekte voor het gegarandeerd aantal uren. Ook als u de vakantiekracht in de praktijk minder uren laat werken dan het contract aangeeft, heeft werknemer recht op doorbetaling van het gegarandeerd aantal uren.

2. 0-urencontract
Bij deze arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht is de werknemer verplicht aan uw oproep gehoor te geven. Het loon wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren. Dit laatste mag -tenzij de cao anders bepaalt- alleen voor het eerste half jaar worden afgesproken. Dit contract is daarmee uitermate geschikt voor het inhuren van tijdelijke (vakantie)krachten.

Let op
De arbeidskracht:

  • heeft altijd recht op drie uur uitbetaling loon;
  • heeft bij ziekte recht op loondoorbetaling over de al ingeroosterde uren;
  • kan een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang, als hij drie maanden volgens een rooster en een vast aantal uren heeft gewerkt. De wet regelt dat als een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, de bedongen arbeid in enige maand wordt vermoed een omvang te hebben die gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.
3. Min-/maxcontract
Deze contractvorm is een combinatie van een contract met een gegarandeerd aantal uren en een 0-urencontract. De werknemer heeft recht op het minimaal aantal overeengekomen garantie-uren en de uitbetaling daarvan en kan worden opgeroepen tot een maximaal aantal overeengekomen uren.

Let op
U dient de garantie-uren altijd uit te betalen, ook als u de werknemer voor deze uren niet tewerkgesteld heeft. Bij ziekte heeft de werknemer ook recht op uitbetaling van 70% van het loon over de overeengekomen garantie-uren tenzij bij cao of arbeidsovereenkomst anders overeengekomen.
Wet werk en zekerheid
Ken regels van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Pas op als uw vakantiekracht in het verleden (korter dan zes maanden) ook al bij u heeft gewerkt. Niet alleen kunt u tegen een vast dienstverband aanlopen, ook kunt u te maken krijgen met het risico dat u bij afloop van het contract een transitievergoeding moet betalen. Houd ook rekening met de aanzegplicht; u moet tijdig aanzeggen dat een contract wel of niet wordt verlengd.

Geplaatst op: 23-06-2015

Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord