Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en zekerheid - wijzigingen per 1 juli 2015

Ketenregeling
Nu is het nog toegestaan om 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten met een maximale periode van 3 jaar. Na 1 juli 2015 mag dat nog een maximale periode zijn van 2 jaar. De keten start opnieuw na 6 maanden nadat de laatste arbeidsovereenkomst is geëindigd.
 

Transitievergoeding
Bij beëindiging na een dienstverband van minimaal 24 maanden heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Deze vergoeding valt lager uit dan de huidige kantonrechtersformule, maar is wel verplicht. Hoe langer het dienstverband, hoe hoger de vergoeding.

Tot de eerste 10 jaar dienstverband heeft de werknemer recht op een transitievergoeding van 1/6 maandsalaris voor een half dienstjaar.
Na 10 jaar dienstverband 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.
Alleen wanneer een werkgever minder dan 25 werknemers in dienst heeft en het bedrijf staat er slecht voor dan geldt een bijzondere regeling.

Ontslag
De ontslagroute voor de werkgever wordt vastgelegd. De werkgever heeft straks geen keuze meer welke route wordt gevolgd. De wet schrijft voor wanneer een werkgever het ontslag via UWV moet aanvragen of via de kantonrechter. Straks lopen alle bedrijfseconomische ontslagen via UWV en alle overige ontslagen via de kantonrechter.
Hoger beroep wordt mogelijk tegen een beschikking van UWV of ontbindingsuitspraak door de kantonrechter.
Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen gemakkelijker worden ontslagen. Voor deze groep werknemers is geen transitievergoeding verschuldigd.

Scholingsplicht
Een werkgever moet de werknemer verplicht gaan scholen.

Nuluren - en min-max contracten
Het wordt moeilijker om nuluren-contracten of min-max contracten af te sluiten. Dat mag straks alleen in geval van bijzondere omstandigheden.

Bedenktijd in de vaststellingsovereenkomst
Als er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, dan heeft de werknemer 2 weken bedenktijd. Binnen die 2 weken kan de werknemer daar schriftelijk op terug komen. De bedenktijd is zelfs langer, als dit niet schriftelijk aan de werknemer in de vaststellingsovereenkomst (of twee dagen na ondertekening) is bevestigd.

Passende arbeid
Na 6 maanden werkloosheid is de werknemer verplicht alle passende arbeid te accepteren.

Geplaatst op: 12-06-2015

Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord