Besteedbaar inkomen meer omhoog dan blijkt uit loonstrookje

Besteedbaar inkomen meer omhoog dan blijkt uit loonstrookje

Het Nibud ziet voor het eerst sinds jaren dat veel huishoudens per maand meer overhouden dan het loonstrookje doet vermoeden. Dit komt door de stijging van de zorgtoeslag, een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de verhoging van het kindgebonden budget en de kinderbijslag. De koopkracht voor gepensioneerden met wat meer aanvullend pensioen ziet er minder positief uit. Zij gaan er tot 35 euro per maand op achteruit. Mensen in de bijstand moeten het doen met een kleine koopkrachtstijging: zij hebben per maand maximaal 17 euro meer te besteden. Een groep die er fors op vooruit gaat, zijn de werkende ouders. Het Nibud ziet bij deze huishoudens een koopkrachtstijging tussen de 60 en 181 euro per maand. Zo houden paren met 3 kinderen en een bruto jaarinkomen van 35.000 en 20.000 euro dit jaar 181 euro per maand meer over dan in 2015. Dit komt vooral door de hogere combinatiekorting en het verhoogde kindgebonden budget.
De alleenverdienende ouders met een inkomen rond 50.000 euro bruto per jaar gaan er niet op vooruit. Dit komt vooral doordat de algemene heffingskorting voor deze inkomens daalt en zij geen profijt hebben van de verlenging van de 3e belastingschijf.

Geplaatst op: 12-01-2016

Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord