WW betalen uit brutoloon is onuitvoerbaar

WW betalen uit brutoloon is onuitvoerbaar

Het lukt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) niet om werknemers vanaf 2016 een wettelijke WW-premie uit hun brutoloon te laten betalen. Het voorstel hiervoor van de Sociaal Economische Raad levert teveel problemen op bij de uitvoering ervan. De SER had dit in het voorjaar 2015 voorgesteld om de Werkloosheidwet betaalbaar te houden.
De minister van SZW laat weten dat het niet mogelijk is om de werknemerspremie WW zo vorm te geven dat hij voldoet aan zowel de wensen van de sociale partners als de eisen van het kabinet.

Reden afwijzing SER-voorstel

Zo sluit de wens om de WW-premie uit het brutoloon te betalen bijvoorbeeld niet aan bij de regels die sinds de invoering van de Wet uniformering loonbegrip (2013) gelden voor de loonstrook. Ook is Asscher van mening dat het plan extra lasten voor zowel werkgevers als werknemers geven.

WW-verlenging

Mogelijk gaan werknemers wel een premie betalen voor de financiering van een bovenwettelijk derde jaar WW, maar die zal worden verhaald op het nettoloon. Cao-partijen mogen dit regelen. Werkgevers zonder cao kunnen zelf een regeling treffen (lees eerder bericht Werknemersbijdrage verlengt WW tot drie jaar).

Geplaatst op: 02-12-2015

Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord