Alle extra banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking tellen mee voor de banenafspraak.

Nieuwe vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Dit kondigt staatssecretaris Klijnsma aan in een brief aan de Tweede Kamer. Na afspraken hierover met de sociale partners, VNG en UWV schort Klijnsma de voorwaarde rond gedetacheerd werk voorlopig op, omdat die in de praktijk negatief blijkt uit te pakken.

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten was een herbezettingsvoorwaarde opgenomen die bepaalt dat Wsw-detacheringen slechts meetellen als gemeenten hier een nieuwe beschut werk-plek voor in de plaats stellen. Deze voorwaarde was bedoeld om gemeenten te stimuleren deze nieuwe voorziening aan te bieden aan mensen die vanwege hun beperking alleen maar in een beschutte omgeving kunnen werken. Als uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werk-plekken ver achter blijft bij de verwachtingen wil staatssecretaris Klijnsma wettelijk gaan verankeren dat gemeenten verplicht beschut werk-plekken aanbieden. Daarmee is de complicerende herbezettingsvoorwaarde niet langer noodzakelijk aldus het ministerie. Het onderzoek wordt voor de zomer afgerond.

Geplaatst op: 02-05-2016

Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord