Waarom ontvang ik facturen pas na 3 dagen?

Facturen worden door ons systeem automatisch gedateerd op de laatste dag van de week van een verloningsperiode. Maar wij versturen de facturen pas nadat de verloning heeft plaatsgevonden. Hierdoor zit er een verschil van 3 dagen tussen de factuurdatum en ontvangstdatum. Bij het sturen van betalingsherinneringen houden wij hier ook rekening mee. Wij sturen een eerste betalingsherinnering daarom ook niet eerder dan 4 dagen nadat een factuur is vervallen. Bij wekelijkse verloning en facturatie worden de facturen altijd gedateerd op de zondag. Omdat de gedeclareerde uren eerst moeten worden geaccordeerd (uiterlijk voor dinsdags voor 12 uur) en uitbetaald (op woensdag).

Hoe kan ik uren aanleveren voor mijn medewerkers?

Optie 1: Uren kunnen aangeleverd worden via www.inlener.com. U ontvangt hiervoor van Easymatch inloggegevens.
Optie 2: Daarnaast kan er in geval van groot volume gekozen worden voor het aanleveren van een Excel format. Meer informatie ontvangt u van onze backoffice coördinator indien dit voor u wenselijk is.
Optie 3: Daarnaast zijn er nog diverse kloksystemen welke direct matchen met ons verloonsysteem.

 Op basis van uw specifieke situatie en wensen, adviseren wij u welke werkwijze bij u past.

Wanneer dienen de uren aangeleverd te worden?

Dit is afhankelijk van de aanlevering week , 4-weken of maand. Zie op de onze verloonkalender de data.

Kan ik gebruik kan van de G rekening

Easymatch is verantwoordelijk voor het betalen van loonheffingen van al het personeel op de payroll. Deze werknemers zijn officieel bij ons in dienst. Als wij om wat voor reden dan ook geen loonheffing zouden betalen, stelt de Belastingdienst de opdrachtgever aansprakelijk. De G-rekening voorkomt die aansprakelijkheid. Door het bedrag, dat gelijk is aan het uit te betalen bedrag aan loonheffing, over te maken naar een G-rekening, bent u optimaal beschermd tegen de aansprakelijkheidsrisico’s. Indien u gebruik wilt maken van de G-rekening dan dient u dit voorafgaand aan ons kenbaar te maken.

Wat is inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is een term uit de cao voor uitzendkrachten van de ABU (ook wel loonverhoudingsvoorschrift genoemd). Easymatch is verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. Aspecten van de inlenersbeloning Hieronder wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:
  1. het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld;
  2. ATV / ADV;
  3. toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
  4. initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald;
  5. onkostenvergoedingen;
  6. periodieken.
Bij het aanmelden van de medewerker dient u aan te geven onder welke voorwaarden deze bij Easymatch geplaatst gaat worden.

Een medewerker is ziek. Wat is de procedure?

De medewerker dient te allen tijde zich zelf bij Easymatch telefonisch ziek te melden vóór 09.30 uur. Tenzij de medewerker ziek naar huis gaat. Maar ook dan dient hij/zij zichzelf ziek te melden bij Easymatch. De medewerker ontvangt bij aanvang van het dienstverband een uitgebreid ziekteverzuim reglement. Hierin staat onder andere dat wij de medewerkers ziek melden bij onze arbodienst welke voor Easymatch de opvolging doen.

Is Easymatch gecertificeerd?

Easymatch voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400- 1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Het register kunt u op de website van de Stichting Normering Arbeid raadplegen en hier kunt u onze verklaring downloaden. Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met vermelding in het register. Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats. Easymatch is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). In opdracht van de ABU controleert Stichting VRO twee keer per jaar of Easymatch aan alle eisen voldoet om het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) te mogen voeren.

AVG, waar moeten wij rekening mee houden?

U als inlener dient voorafgaand aan het aanleveren van de persoonsgegevens van de medewerker aan Easymatch middels een privacy verklaring hier toestemming voor te krijgen van de medewerker. De medewerker moet toestemmen dat u zijn persoonsgegevens gebruikt om deze aan ons door te sturen teneinde een overeenkomst te kunnen opstellen.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord