CAO voor uitzendkrachten

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen zoals die zijn afgesproken tussen CAO-partijen. Tevens is de CAO in het Engels beschikbaar.

Er is ook een handige samenvatting beschikbaar. Het biedt een overzicht van de meest belangrijke rechten en plichten.
ABU logo